Tuetut lomat

Kotien Puolesta Keskusliitto on kolmen muun  järjestön kanssa Hyvinvointilomat ry:n perustajajäsen.
Lomatoiminta siirtyi 1.1.2012 toimintansa aloittaneelle Hyvinvointilomat ry:lle.

Kotien Puolesta Keskusliitto ry:n jäsenyhdistykset anovat vuosittain runsaasti erilaisilla teemoilla toteutettavia
tuettuja ryhmälomaviikkoja Hyvinvointilomilta.
Hyvinvointilomat ry:n lomaviikot toteutetaan STEA*n avustuksella (*Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

Lomakokonaisuudet vahvistuvat vuosittain lokakuun aikana.

Lue lisää tuetuista lomista:

https://hyvinvointilomat.fi/