Hallitus 2021

Puheenjohtaja
Malli Mallinen
040 12345678
mallinen@kotienpuolesta.fi

Varapuheenjohtaja
Malli Mallinen
040 12345678
mallinen@kotienpuolesta.fi

Sihteeri
Malli Mallinen
040 12345678
mallinen@kotienpuolesta.fi

Taloudenhoitaja/jäsenasiainhoitaja
Malli Mallinen
040 12345678
mallinen@kotienpuolesta.fi

Kirjanpitäjä
Malli Mallinen
040 12345678
mallinen@kotienpuolesta.fi

Emännät
Malli Mallinen
040 12345678
mallinen@kotienpuolesta.fi

Malli Mallinen
040 12345678
mallinen@kotienpuolesta.fi

Opinto-/retkitoimikunta
Malli Mallinen
040 12345678
mallinen@kotienpuolesta.fi